4th South East European Emergency and Disaster Medicine Congress (SEEEDMC)

Dear All,

On behalf of the Albanian Association of Emergency Medicine, It is an honor and a pleasure to invite you, to the fourth SEEEDM Congress, which will be held in Tirana, on May 26-28, 2023.

The idea of a SEE congress was born 6 years ago in Athens, during the 11th EUSEM Congress. The congress first became reality in Belgrade, followed by Istanbul and then Thessaloniki. This year the Albanian Society of Emergency Medicine will host the fourth edition, in our beautiful capital city of Tirana. We are most grateful for the precious cooperation of the emergency medical societies of Bosnia-Herzegovina,Bulgaria, Croatia, Greece, Hungary, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Serbia, Slovenia and Türkiye (EMAT). I wish to specifically acknowledge EUSEM for their confidence and support.

 

It is through collaborative efforts such as this congress, that emergency medicine will strengthen and grow. We offer a forum to exchange experiences, ideas and training practices to improve our capacities and to gain further knowledge in order to prepare to face the challenges of the future. .

Tirana is a beautiful city, with a lot of history, and with loving and generous people.

Welcome!
Prof. Asc. Edmond Zaimi
President of ASEM

—————————————————————————————————————————————————————–
PROGRAMI SHKENCOR
Tematika e përzgjedhur nga Komiteti Shkencor për sesionet, është si më poshtë:
1. Urgjencat kardio dhe neurovaskulare
2. Vendimarrja në Urgjencë
3. Mjekësia në situata fatkeqësish
4. Urgjencat Pediatrike
5. Urgjencat paraspitalore
6. Reanimimi/menaxhimi rrugëve ajrore
7. Trauma
8. Do të ketë dhe një sesion Round Table mbi Organizimin/Dizenjimin e DU-ve në Vëndet Europës Juglindore

Do të zhvillohen 4 prekurse
ALS (Advanced Life Support): do të jenë  24 pjesmarrës. Është hera e parë që ky kurs 2 ditor do të zhvillohet në Shqipëri. Regjistrimi i hershëm deri në 24 Mars, është vetëm për pjesmarrësit nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi. Fee: 150€
Pas kësaj periudhe regjistrimi hapet për të gjithë. Fee: 200€
EM Core Curriculum: do të jenë 24 pjesmarrës. Është kurs një ditor. Përqëndrohet kryesisht në diagnozë diferenciale dhe vendimarrje
Ultrasound Basic: Chair do të jetë Jim Connolly, presidenti i EUSEM ,do të jenë 20 pjesmarrës
Është kurs një ditor, Fee: 150€

Emergency Pediatric care: Do të ketë 30 pjesmarrës, do të zhvillohet në datën 28 Maj, është një ditor. Fee: 150€
Gala Dinner: Të Shtunën në 27 Maj.

Abstraktet:
Pranimi i abstrakteve fillon në 15 Shkurt dhe përfundon në 30 Prill
Pesë më të mirët do të fitojnë regjistrim falas në kongresin e EUSEM-it
Aktiviteti do të zhvillohet në gjuhën Shqipe dhe Angleze

Regjistrimet:
Regjistrimet për këtë kongres do të hapen në datë 15 Shkurt 2023. Rregjistrimi i hershëm është deri në datën 10 maj 2023.
Për shqiptarët regjistrimi do të bëhet nëpërmjet SHUM, detajet do të jepen në datë 13 shkurt 2023

Për gjithë pjestarët e tjerë regjistrimi do të bëhet nëpërmjet EUSEM (Europian Society Of Emergency Medicine) (si për kongresin ashtu edhe për pre-kurset)

You Might Also Like

Leave a Reply