Dorëzimi i abstrakteve

Për abstraktet në gjuhën angleze klikoni në linkun e mëposhtëm : https://eusem.org/seeedmc/abstract-submission Për abstraktet në gjuhën shqipe perdorni adresën e mëposhtme : abstract@shumasem.com

Read more

Rreth Prekurseve

Regjistrimi i hershëm për prekurset, deri në datë 24 Mars 2023, është VETËM për pjesmarrësit nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Mali…

Read more

General Information Tirana SEED

General Information Tirana, the capital of Albania, is known for its colorful Ottoman-, Fascist- and Soviet-era architecture. Pastel buildings surround the city’s focal…

Read more