Regjistrohu në kursin ECHO (Practical Ultrasound)

    Ky kurs do të zhvillohet në daten 25 Maj 2023 tek DNS-medical Center rruga Teodor Keko, Unaza e re.


    Në vëmendjen tuaj:

    E-mailet e nisura nga ne (contact@shumasem.com) mund tju vinë ne Spam ose Junk folder, ndaj ju lutemi të kontrolloni edhe ato.