Regjistrohu në kursin EMCC (Emergency Medicine Core Competences)

    Ky kurs do të zhvillohet në daten 25 Maj 2023 pranë UMT-së.


    Në vëmendjen tuaj:

    E-mailet e nisura nga ne (contact@shumasem.com) mund tju vinë ne Spam ose Junk folder, ndaj ju lutemi të kontrolloni edhe ato.